Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Τι είναι το parkour


Υπάρχει μια γενική σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς είναι και δεν είναι parkour. Πολλά μέλη της κοινότητας του parkour διαφωνούν σχετικά με το τι ακριβώς είναι το parkour. Γι' αυτό το παρόν άρθρο θα είναι αφιερωμένο πάνω στο parkour και την γενικότερη φιλοσοφία του.
Τι είναι το parkour :

Το parkour είναι μια μη ανταγωνιστική σωματική και πνευματική τέχνη, στόχος της οποίας είναι η βέλτιστη μετακίνηση του ατόμου από το σημείο Α στο σημείο Β χρησιμοποιώντας μόνο τις δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος. Στην ουσία στόχος του parkour είναι η υπερπήδηση εμποδίων τεχνιτών και φυσικών. Σαν εμπόδια μπορούν να θεωρηθούν οτιδήποτε μέσα στο φυσικό περιβάλλον (κάγκελα, βράχοι, τοιχάκια, πεζούλια, δέντρα). Ένας traceur (traceur = ο Γαλλικός όρος του αθλητή στο parkour) καλλιεργεί την δυνατότητα να εντοπίζει και να δημιουργεί εναλλακτικούς τρόπους πορείας και διαδρομής. Το parkour θεωρείται από πολλούς ως η τέχνη που θα χρησιμοποιηθεί ως τρόπος διαφυγής σε κάποια έκτακτη ανάγκη (όπως είναι η απόπειρα κλοπής, η φωτιά ενός κτηρίου, για την μετακίνηση σε κάποια δύσβατη περιοχή, ή οποιαδήποτε άλλη ακραία κατάσταση). Ένα μεγάλο μέρος του parkour χαρακτηρίστηκε από το Γαλλικό ρητό ''etre et durer'' που η μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα είναι σε: ''είναι και διαρκείν''. Αυτό έχει την ερμηνεία ότι η κίνηση ενός traceur δεν πρέπει να είναι αποτελεσματική μόνο ως προς τον άμεσο στόχο του, δηλαδή από την μεταφορά από το Α στο Β αλλά και ως προς την διάρκεια ζωής του traceur. Η εξάσκηση πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην γίνονται τραυματισμοί και καταπόνηση του σώματος κυρίως των αρθρώσεων. Βέβαια έξω από τους τύπους όποιος αθλείται πάνω στο parkour γνωρίζει ότι ο τραυματισμός είναι κάτι πολύ πιθανόν να έρθει, ιδιαίτερα όταν το επίπεδό του ανεβαίνει και μαζί και η επικινδυνότητα πάνω σε κάποια ''υπερπήδηση εμποδίων΄΄. Στόχος του traceur είναι να τελειοποιήσει την κίνηση ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη περίπτωση για τραυματισμό. Πολλές φορές μπορεί ο τραυματισμός να έρθει είτε λόγο λάθους είτε λόγο αστάθμητου παράγοντα καθώς το περιβάλλον που χρησιμοποιεί πολλές φορές είναι απρόβλεπτο. Πολλοί νέοι αθλητές τραυματίζονται λόγο υπερβάλλοντος ζήλου και υπερεκτίμησης των ικανοτήτων τους. Ο νέος αθλητής πρέπει να προπονείται σταδιακά και υπομονετικά εξασκώντας τόσο το σώμα του όσο και το πνεύμα του. Το σώμα του ώστε να είναι φυσικά έτοιμος για την υπερπήδηση κάποιου εμποδίου και το πνεύμα του ώστε να είναι ψυχικά έτοιμος για τη επίτευξη του επιθυμητού στόχου.
Πάνω στην φιλοσοφία του parkour και στο τι είναι ή δεν είναι parkour έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις τόσο σε Ελληνικά όσο και σε διεθνή forum. Προσωπικά θα κλείσω με τα λόγια του Bruce Lee για το Jeet Kun Do την πολεμική τέχνη που εφεύρεσε ο ίδιος:
'' Αν κάποιοι αρχίσουν να λένε ότι το Jeet Kun Do από το ένα ή το άλλο, τότε ας ξεχαστεί το όνομα Jeet Kun Do γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό, ένα όνομα. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε θέμα.''
Με αυτό εννοεί ότι η υπερβολική αναζήτηση και κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων αποτελούν σπατάλη ενέργειας και χρόνου.

Πηγές: wikipedia - parkour.gr
Επιμέλεια - σύνταξη: Καποδίστριας Φίλιππος