Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Τι είναι το mindblock στο Parkour (μια ποιό επιστημονική προσέγγιση)Πολλοί όσοι ασχολούνται με το parkour έχουν ακούσει τον όρο mindblock. Όσοι έχουν προπονηθεί μάλιστα το έχουν νιώσει μέσα στην προπόνησή τους. Τι είναι όμως το mindblock; Το mindblock προέρχεται από τους αγγλικούς όρους mind που σημαίνει μυαλό και block που σημαίνει μπλοκάρω. Mindblock είναι το μπλοκάρισμα του μυαλού. Όταν ένας traceur (αθλητής του parkour) πραγματοποιεί ένα άλμα μιας Χ απόστασης και προσπαθεί να πραγματοποιήσει ένα παραπλήσιο άλμα τις ίδιας απόστασης αλλά με διαφορετικό περιβάλλον (πχ. κενό, πέτρες, διαφορετικό έδαφος) και δεν το πραγματοποιεί λόγο φόβου αυτό ονομάζεται mindblock. Mindblock είναι δηλαδή η αποτυχία επίτευξης μιας δεξιότητας που προέρχεται όχι από την μη ικανότητα του αθλητή αλλά από τους προσωπικούς του φόβους και εγκεφαλικά κολλήματα. Το mindblock διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ως προς το είδος αλλά και ως προς το πόσο γρήγορα μπορεί να πετύχει τον εκμηδενισμό του. Κάθε αθλητής που καταφέρνει να ξεπεράσει το mindblock στην επίτευξη μιας συγκεκριμένης ικανότητας ανεβαίνει ένα επίπεδο στην εξέλιξή του ως traceur. Ένας αθλητής μπορεί να παρουσιάσει το εν λόγο εγκεφαλικό κόλλημα (mindblock) και σε ικανότητες που πριν μπορούσε να πραγματοποιήσει. Δηλαδή έχουμε ένα άλμα ή ένα πέρασμα που σε κάποια προηγούμενη προπόνηση ή ακόμα και πριν κάποιο χρονικό διάστημα μπορούσε να το πραγματοποιήσει ενώ στις επόμενες προσπάθειες ο αθλητής αποτυγχάνει ή δεν πραγματοποιεί/ολοκληρώνει την προσπάθεια αυτή. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε λόγο κόπωσης (κούρασης) είτε λόγο μη εμπιστοσύνης στον εαυτό του για την επίτευξη της εν λόγο προσπάθειας. Είτε επανερχόμενος κάποια άλλη στιγμή είτε πραγματοποιόντας την ίδια κίνηση σε διαφορετικό περιβάλλον θα καταφέρει (και με την κατάλληλη προπόνηση φυσικά) να πραγματοποιήσει ξανά την αρχική του κίνηση. Mindblock όλοι οι αθλητές παρουσιάζουν στην ζωή τους και αυτό εμφανίζεται και μένει ανάλογα με την θέλησή τους, τον χαρακτήρα τους και την προπόνησή τους. Είναι στο χέρι του κάθε αθλητή ο εκμηδενισμός του mindblock και η ανάπτυξή του σε ανώτερα επίπεδα.

Καποδίστριας Φίλιππος