Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Προπόνηση σε αντίξοες συνθήκες (methode naturalle)


Ένας αθλητής στο parkour (traceur) για να θεωρηθεί λειτουργικός πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει το parkour σε κάθε συνθήκη και υπό κάθε κατάσταση. Πρέπει να έχει προπονηθεί σε αστικό ή μη περιβάλλον και σε βατές ή μη βατές συνθήκες προπόνησης. Στα πλαίσια της μελέτης πάνω στις αντίξοες συνθήκες έγινε προπόνηση σε μη βατές καιρικές συνθήκες και καταγράφηκαν αποτελέσματα και επιδόσεις. Όλοι έχουν συνηθίσει να εφαρμόζουν το προπονητικό τους πρόγραμμα σε μια ηλιόλουστη μέρα όπου το περιβάλλον είναι κατάλληλο και βατό. Στην προπόνησή τους επικεντρώνονται στην αλτικότητα, την φυσική κατάσταση, τις επιδόσεις κτλπ.. Η προπόνηση όμως είναι εντελός διαφορετική όταν πραγματοποιείται σε ένα βροχερό περιβάλλον. Η ολισθηρότητα του εδάφους, ο αέρας, η βροχή θέτουν εντελώς νέα δεδομένα στην προπόνησή μας. Το βάδισμα γίνεται ποιό δύσκολο, το άλμα ποιό επικίνδυνο ενώ η ορατότητα περιορισμένη (όταν η προπόνηση γίνεται ύπο πολύ δύσκολες συνθήκες). Όλα αυτά καθιστούν την προπόνηση ακόμα ποιό δύσκολη και οι επιδόσεις μας είναι εντελός διαφορετικές λόγο της δυσκολίας επίτευξης των ασκήσεων αλλά και του αυξημένου mindblock. Οι παράγοντες που δεν είχαμε υπολογίσει όταν κάναμε μια συνηθισμένη προπόνηση ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Οι περισσότεροι αθλητές επιλέγουν να προπονηθούν μια διαφορετική μέρα όπου οι συνθήκες θα είναι ποιό καλές και η προπόνηση ποιό ομαλή. Για να γίνουμε όμως ένας πραγματικά λειτουργικός traceur πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε κάτω από κάθε συνθήκη. Έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όλα αυτά που προπονήσαμε τόσο καιρό. Εξάλλου αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το parkour θα αναγκαστούμε να προσαρμοστούμαι στην εκάστοτε συνθήκη που μας δίνεται εκείνη την στιγμή... Και οι δρόμοι δεν θα είναι πάντοτε στρωμένοι με ροδοπέταλα...

Καποδίστριας Φίλιππος